Bastino - Ti Si Sve

Bastino - Ti Si Sve

Submitted by IDP

Ti si sve za mene
jer nemam ja nikoga
ti si sve za mene
srce moje voli te

Prolaze mi godine
ja brojim suze mi sprozor kiše
ma daj bože reci mi
zašto ja nemam nikoga
da živim sad

OoOOoOo, daj obeèaj mi nešto
mog života jedino ime
tužno srce èeka te
i ja, ja nemam te

Gdje si mi srce
i gdje sam ti ja
daj reci mi nešto
ne budi ko ja
Isprièaj joj nebo, da živim bez sna
jer srce je voli
onok bit èu ja

Ti si sve za mene
jer nemam ja nikoga
ti si sve za mene
srce moje voli te

Ti si sve za mene
danima zovem te
ti si sve za mene
tjelo moje voli te

Prolaze mi noèi te
na nebu zvezde jutro sve bliže
dugo sam te tražio
a još sam sam i bez tebe

Mirim tvoje usne u mraku
slušam pjesme padaju kiše
daj dušo reci mi zašto
ja nemam mira sad
još volim te

Gdje si mi srce
i gdje sam ti ja
daj reci mi nešto
ne budi ko ja
Isprièaj joj nebo, da živim bez sna
jer srce je voli
onok bit èu ja

Ti si sve za mene
jer nemam ja nikoga
ti si sve za mene
srce moje voli te

Ti si sve za mene
danima zovem te
ti si sve za mene
tjelo moje voli te